AP Stacking Hakkında

Nakliye Verimliliği Daha Nasıl Arttırılabilir?

Hassas ürünler ya da karma paletlerin sevkinde paletlerin üst üste istiflenememesi nedeniyle araç içlerindeki atıl hacimler nakliye verimliliğini düşürmektedir ve birim nakliye bedelleri yüksek kalmaktadır. Geliştirdiğimiz çok kullanımlık istifleme sistemlerimiz sayesinde 4 palete kadar yükünüzü bir palet izdüşümünde taşıyabilir ve birim nakliye masraflarınızı %30’a varan oranlarda düşürebilirsiniz.

AP Stacking BV’nin Küresel Boyutu

Palet istifleme sistemlerimiz birçok ülkede ve farklı sektörlerde başarı ile kullanılmaktadır, ortalama yatırım geri dönüş süresi 1 yılın altında gerçekleşmektedir. Palet istifleme sistemlerimiz, daha az araçla daha çok ürünün taşınabilmesine ilave olarak, hasar oranlarının düşürülmesine ve karbon salınımının azaltılmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.