DEPO YÖNETİM SİSTEMİ

1 23 4

Depolama süreçlerimizde hedeflediğimiz kalite ve performansı yakalayabilmek için, yatırımlarımızı öncelikli olarak bilgi işlem altyapımıza yapmaktayız. Bu kapsamda depo yönetim sistemi (WMS) olarak uluslararası bir yazılım kullanılmaktadır. Tüm depo operasyonlarını gerçek zamanlı olarak yürüten yazılımımız, 3PL depolarındaki esnek kullanımı sağlayan dünyadaki az sayıdaki lojistik yazılımından birisidir.

Barkod el terminali destekli yazılımımızın mimarisi, zengin fonksiyonalitesi, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara kolay ve hızlı adapte olunabilmesini sağlamaktadır. İş ortaklarımızın ürünlerinin depolanmasına ilişkin süreçler bu sayede istenilen şekilde kurgulanabilmekte ve veri entegrasyonu istenilen formatta (edi, xml, txt vb) hızla sağlanabilmektedir.